Kontakt

Personalen i Hallands län i Samverkansområdet Syd.

Jägareförbundet Halland

Besöksadress: Björkhemsvägen 19, Kristianstad
Postadress: BOX 572, 291 25 Kristianstad
Tel: 044-12 93 40
Fax: 044-12 93 57
vo9@jagareforbundet.se

Personal i länet

Mattias Wahle
Jaktvårdskonsulent
Länsansvarig jaktvårdskonsulent Halland
Anneli Stjernberg
Administratör
Administration för länen Skåne, Blekinge och Halland
Jonatan Lilja
Jaktvårdskonsulent
Regionalt jakt- och viltansvarig, Region syd
Fredrik Jönsson
Jaktvårdskonsulent
Regionalt hund- samt utbildningsansvarig, Region Syd

Agusa Test- och träningshägn

Senast uppdaterad den 27 aug 2014