Foto: Mostphotos

Styrelsen

Styrelsen Jägareförbundet Halland

Central mail; halland@jagareforbundet.se 

 

Ordinarie ledamöter

Ordförande (AU)

Magnus Stolpe
076-00 741 41

ordforande@jagareforbundethalland.se

Vice ordförande (AU)

Lolle Gustavsson
070-313 09 72

viltochfauna@jagareforbundethalland.se

Ekonomiansvarig / (AU)

Håkan Johansson
070-844 17 40

Kassor@jagareforbundethalland.se

Sekreterare /  (AU)

Niklas Fagerström
070-530 27 66

Ledamöter

Philippa Hamilton

073-331 95 88

jaqt@jagareforbundethalland.se

Niklas Ljungberg
070-231 07 80

Jonas Andersson
070–389 65 42

ungdom@jagareforbundethalland.se

Karl Johansson
073-030 00 62

skytte@jagareforbundethalland.se


Christer Johansson
076-797 65 55

hund@jagareforbundethalland.se

Suppleanter

Jonathan Leding
Gudrud Anstrén
Christer Harplinger

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent

Mattias Wahle

010-5847035

mattias.wahle@jagareforbundet.se

 

Länsansvarig Administratör

Annelie Stjernberg
010-5847042
annelie.stjernberg@jagareforbundet.se

Representant i Viltförvaltningsdelegationen

Stefan Nilsson
031-93 25 12
stefan.hagryd@outlook.com 

Ersättare i Viltförvaltningsdelegationen

Åsa Möller

070-9229564

Valberedning

K-G Nilsson (sammankallande)
076-111 19 21

 

Revisorer

Sammankallande och ordinarie

Bjarne Larsen
0345-230 18, 070-537 04 45 

Ordinarie

Carl Larsson

073-0800368


Revisorsuppleant

Kjell-Göran Nilsson
076-111 19 21
kjell-goran.nilsson@derome.se

Åsa Möller

070-9229564

Senast uppdaterad den 14 maj