Foto: Madeleine Lewander

Jakt

Om vårt arbete med jakt och natur.

Allmänna mål

 • Omfattar alla i länet förekommande viltslag
 • Att skapa livskraftiga och talrika viltstammar
 • Att bevara och vårda ursprungsfaunan

Detta ska ske

 • I balans med markernas bärförmåga
 • De stora rovdjurens predation får ej överstiga eller menligt påverka reproduktionstalet för någon djurart
 • Sett ur ett jägarperspektiv där jägaren är en del av det ekologiska samhället

Vi når målen genom

 • Samarbete
  - Över förbundsgränserna
  - I samråd med Trafik, lantbruk och skogsintressen
  - Mellan kretsar, ÄSO och viltföraltningsområden
 • Att arbeta för och med
  - Större områden med gemensam förvaltningspolicy och med "egna" viltstammar
 • Öka vår kunskap
  - Om viltförvaltning, viltets biologi, viltvård, predation, avskjutning och ekologi
 • Utbildning
  - Från jägareförbundets personal, länsföreningen och kretsar (kurser, seminarier, cirklar, föreläsningar och så vidare)
 • Jägare och forskning i samverkan och samråd
 • Viltvårdsarbete
  - I avsikt att skapa kvalitetsfoder, skydd och viltvatten
 • En reglerad produktionsanpassad avskjutning
 • En kvalificerad utvärdering av vad vi gjort

 

Senast uppdaterad den 17 apr