Fotograf: Mostphotos

Arbetsgrupper

Styrelsens arbetssätt att fördela den operativa verksamheten i sju arbetsgrupper med olika ansvarsområden, betyder att ännu fler medlemmar blir engagerade i Länsföreningens arbete. Nedan följer en förteckning över respektive ledamöter för innevarande år.

Vilt & Fauna

Lolle Gustavsson, Klövvilt 070-313 09 72

Håkan Johansson, Klövvilt 070-844 17 40

viltochfauna@jagareforbundethalland.se

Jaktskytte

Karl Johansson  073-0300062

Jonthan Leding  

skytte@jagareforbundethalland.se

NVR

Niklas Ljungberg 070-231 07 80
niklas@guttared.com


Ungdom

Jonas Andersson 070-3896542

Alice Modelius
ungdom@jagareforbundethalland.se

 

Kommunikation & Opinion

Magnus Stolpe 076-007 41 41

JAQT

Alice Modelius

Philippa Hamilton

Adjungernade: Ulrika Pörske

JAQT@jagareforbundethalland.se

 

Medlem/Marknad/Web

Niklas Fagerström 070-530 27 66

Magnus Stolpe 076-007 41 41

Jonas Andersson 070-389 65 42

Hund


Christer Johansson 076-797 65 55 (sammankallande)

hund@jagareforbundethalland.se

Niklas Ljungberg 070-231 07 80
niklas@guttared.com

 

Jägarexamengrupp

Samankallande

Ove Danielsson

070-8507077

Håkan Johansson

070-8441740

Christer Harplinger

070-3744801

 

 

Senast uppdaterad den 14 maj