Foto: Oscar Lindvall

Viltförvaltning

Viltförvaltningen är människans medvetna strävan att långsiktigt nyttja, bevara, öka eller minska den förnyelsebara resursen som viltbestånden utgör. Viltförvaltning innebär att man fortlöpande följer viltstammarnas utveckling och tillstånd. Den är en mycket viktig del i Svenska Jägareförbundets verksamhet eftersom den utgör ett betydelsefullt kunskapsunderlag för viltskötseln.

Älgförvaltning

Hallands skogshistoria

Senast uppdaterad den 17 apr