Fotograf: Oscar Lindvall

Älgförvaltning

Vårt arbete med älgförvaltningen.

Mål

Att skapa en livskraftig och högkvalitativ älgstam med hög avkastning kräver av jägarna en betydligt högre kalvavskjutning i framtiden.

Delmål


Höga slaktvikter

70 kg kalv i oktober, 180 kg vuxen ko, 240 kg vuxen tjur

Könsfördelningen viktig

Könsfördelningen ska vara 50 procent ko och 50 procent tjur. Andelen vuxna tjurar i vinterstam ska vara minst 40 procent. Andelen dubbelkalvförande kor ska vara hög.

Älgen ska vara föremål för ett riktat viltvårdsarbete

Markerna ska ha hög bärförmåga och producera en skjutbar älg per 200 ha god älgmark, vilket kräver aktivt viltvårdsarbete av jägarna. Avvikelser från policyn bör tolereras, exempelvis inom tätbefolkade områden, vid vägar och så vidare.

Älgjakten

  • Produktionsanpassad
  • Organiserad i större områden med egen älgstam
  • Merparten av de skjutna djuren ska vara kalvar och fjolingar
  • Kalv kan skjutas i stället för vuxen
Senast uppdaterad den 04 juli 2023